Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Burak ÇITIR

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih Bölümü

İletişim

bcitir@sakarya.edu.tr

+90 (264) 2956013

1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Burak Çıtır - Finans ve Emperyalizm: Osmanlı Coğrafyasında Alman Bankaları (1897-1914) - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi - pp.179 - DOI : https://doi.org/10.21563/sutad.1222246 - 2022
2 Citir, Burak; - FINANCE AND IMPERIALISM: GERMAN BANKS IN THE OTTOMAN LANDS (1897-1914) - SELCUK UNIVERSITESI TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF STUDIES IN TURCOLOGY - pp.179 - DOI : 10.21563/sutad.1222246 - English - Article - 2022 - WOS:000924689200008
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Çitir, B. - OSMANLI-ALMAN İKTİSADİ İLİŞKİLERİNE BİR PARANTEZ: HANSA BİRLİĞİ - BELGİ DERGİSİ - pp.431 - ISSN : 2146-4456 - DOI : 10.33431/belgi.1087437 - tur - paper - 2022 - TRDizin
2 Çitir, B. - Alman Gümrük Birliği (Zollverein) ve Osmanlı İmparatorluğu’yla İlişkileri - Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi (Online) - pp.1415 - ISSN : 2149-9535 - DOI : 10.24186/vakanuvis.1207619 - tur - paper - 2022 - TRDizin
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 BURAK ÇITIR - Uluslararası Afyon Anlaşmalarında Osmanlı İmparatorluğu - Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi - Vol.1 - pp.17-47 - ISSN : 2149-2778 - 2015
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Burak Çıtır - Alman Bankalarının Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Gelişimi ve Faaliyetleri [1870-1918] - 2018
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Arş. Gör. Burak Çıtır - Zafere Giden Yolda Basına Yansıyanlar - 2016
2 Arş. Gör. Burak Çıtır - Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Sivrihisar'da Afyon Üretimi (1910-1914) - 2015
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 KELEŞ ALPER, ÇITIR BURAK, KURNAZ ATİLLA - Kısa Alman Hikayelerinde Doğu'nun Tasviri - Paradigma Akademi Yayınları - 2023
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 ÇITIR BURAK - Türkiye -Almanya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını - NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK - pp.99 - 2023
2 ÇITIR BURAK - Tarih Bilimi ve Metodolojisi - İdeal Kültür Yayıncılık - pp.191 - 2019
3.6-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Arş. Gör. Burak Çıtır - Kûtü'l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar - Kronik Kitap - pp.231-261 - 2017
2 Arş. Gör. Burak Çıtır - Kûtü'l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar - Kronik Kitap - pp.265-270 - 2017
3 Arş. Gör. Burak Çıtır - Geçmişten Günümüze Sivrihisar - Der Kitabevi Yayınevi - pp.123-134 - 2017
4 ÇITIR BURAK - Geçmişten Günümüze Sivrihisar - DER Kitabevi Yayınevi - pp.123 - 2017
5 ÇITIR BURAK - Kûtü’l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar - Kronik Kitap - pp.265 - 2017
6 ÇITIR BURAK - Kûtü’l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar - Kronik Kitap - pp.231 - 2017
2.13 A-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER-LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ HARİÇ) YÜRÜTÜCÜ OLMAK :
1 SERKAN YAZİCİ; BURAK ÇITIR; - Ericsson Türkiye Kurum Tarihi - * - 2014
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Afyon Ziraati ve Ticareti (1900-1939) - Vol.3000 - 2013-60-01-008 - 2015
14.4-ULUSLARARASI SPORDA HAKEMLİK, ANTRENÖRLÜK, İDARECİLİK, MENTOR, KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST, SPOR HEKİMİ VB. GÖREV YAPMAK :
1 SAU Vakfı Koleji; Kutü'l Amare - 4 Mayıs 2018 - 2018
2 Kocaeli Başiskele Milli Eğitim Müdürlüğü, Başiskele Anadolu İmam-Hatip Lisesi; Kûtü'l Amare - 27 Nisan 2018 - 2018
3 Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Unutulmaz Zaferimiz Kut'ül Amare 100. Yıl Kutlaması, 26 Nisan 2016, Sakarya Anadolu Lisesi Toplantı Salonu - 2016
4 Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Unutulmaz Zaferimiz Kut'ül Amare 100. Yıl Kutlaması, 27 Nisan 2016, Adapazarı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - 2016
5 Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Unutulmaz Zaferimiz Kut'ül Amare 100. Yıl Kutlaması, 2 Mayıs 2016, Kaynarca Belediyesi Toplantı Salonu - 2016
6 Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Unutulmaz Zaferimiz Kut'ül Amare 100. Yıl Kutlaması, 25 Nisan 2016, Erenler Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu - 2016
7 BURAK ÇITIR; BURAK ÇITIR; - Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağımsızlık Kahramanı Mehmet Akif Konferansı, 11 Mart 2015, Serdivan Belediyesi Konferans Salonu - 2015
18.2-İŞ DENEYİMİ :
1 Sakarya Üniversitesi - Fen Edebiyat Fakültesi - Araştırma Görevlisi - 2012
2 Pamukkale Üniversitesi - Bitti - 2012
15.9-KİŞİSEL ORCID NUMARASI ALINMASI :
1 0
KİTAPLAR
Türkiye -Almanya İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını
Kısa Alman Hikayelerinde Doğu'nun Tasviri
Tarih Bilimi ve Metodolojisi
Kûtü’l Amare 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
Kûtü’l Amare 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
Kûtü’l Amare 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
Kûtü’l Amare 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
Kûtü’l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
Kûtü’l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
Geçmişten Günümüze Sivrihisar
Kûtü’l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
Kûtü’l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
Kûtü’l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
Kûtü’l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
Geçmişten Günümüze Sivrihisar
MAKALELER
Alman Gümrük Birliği (Zollverein) ve Osmanlı İmparatorluğu’yla İlişkileri
Finans ve Emperyalizm: Osmanlı Coğrafyasında Alman Bankaları (1897-1914)
Osman-Alman İktisadi İlişkilerine Bir Parantez: Hansa Birliği
Uluslararası Afyon Anlaşmalarında Osmanlı İmparatorluğu
BİLDİRİLER
Alman Bankalarının Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Gelişimi ve Faaliyetleri [1870-1918]
Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Sivrihisar da Afyon Üretimi 1910 1914
ARAŞTIRMA PROJELERİ
215K216 - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Markalaşma Ve Marka Tescilinin Analizi (1871-1931)
Ericsson Türkiye Kurum Tarihi
Osmanlı dan Cumhuriyet e Türkiye de Afyon Ziraati ve Ticareti 1900 1939
ÖDÜL
Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi Teşekkür Belgesi
UZMANLIK ALANLARI
Osmanlı İktisat Tarihi ,Türkiye İktisat Tarihi ,Avrupa İktisat Tarihi